CA | ES

Joan Escarrabill

Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat - Hospital Clínic

Joan Escarrabill

Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat - Hospital Clínic

Biography

Doctor en Medicina (UB), llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB) i màster en Direcció d’Institucions Sanitàries (UAB), el Dr. Joan Escarrabill ha estat també director de l’àrea d’Avaluació de l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS).

En l’actualitat és el Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat de l’Hospital Clínic i Director del Pla Director de Malalties de l’Aparell Respiratori del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Especialitzat en pneumologia, el Dr. Escarrabill ha estat responsable de la UFIS-Respiratòria, cap de secció del Servei de Pneumologia, i sotsdirector mèdic, responsable de l’Atenció Urgent i adjunt a Gerència de l’Hospital Universitari de Bellvitge. També ha estat responsable de l’Àrea d’Innovació de l’Institut d’Estudis de la Salut, i ha publicat més de 70 articles en revistes científiques.

PONÈNCIA

L’Itinerari de l’Hospital Clínic: un hospital orientat als pacients

Les organitzacions sanitàries recullen d’una manera sistemàtica l’opinió de les persones ateses des de fa temps. Els suggeriments, l’atenció a les reclamacions o les enquestes de satisfacció en podrien ser alguns exemples. En la major part dels casos, tota l’estratègia de recollida del feed-back dels usuaris s’ha fet en paral·lel a la pràctica assistencial, de manera que s’ha considerat més un element administratiu que un component clínic. Durant els darrers anys s’observa un canvi de tendència en el sentit de promoure un actitud proactiva per rebre el feed-back dels pacients i cuidadors i, a la vegada, integrar tota aquesta estratègia en la pràctica assistencial. És en aquests context que l’avaluació de l’experiència del pacient té tot el seu sentit.

Des del 2014 a l’Hospital Clínic s’està treballant en diverses direccions:

  • identificar oportunitats de millora a través d’una avaluació proactiva de l’experiència del pacient (grups focals amb pacients)
  • traduir i validar enquestes específiques d’avaluació de l’experiència del pacient
  • dissenyar prototips de models d’abordatge global i sistemàtic de l’avaluació de l’experiència del pacient en Instituts o Serveis Clínics.
  • incorporar progressivament els pacients en Comissions Clíniques o grups de treball
  • millorar aspectes assistencials des de la perspectiva del codisseny

 

All session by Joan Escarrabill

SESSIÓ INAUGURAL

9:00h - 09:15h
Auditori Imagina

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES I

12:30h - 13:30h
Auditori Imagina
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!