CA | ES

Càndid López

Profesional multimèdia i membre fundador U24app - Master laSalle ehealth-BCN

Càndid López

Profesional multimèdia i membre fundador U24app - Master laSalle ehealth-BCN

Biography

Càndid López és membre de l’Equip fundador d’U24app, el qual va proposar a la resta de l’equip la idea del projecte U24app. El Càndid és un professional multimèdia amb més de 10 anys d’experiència en el món de les TIC. El projecte U24app ha estat treballat per un equip multidisciplinari en el Màster de la Salle ehealth-BCN amb il·lusió, passió i constància.

PONÈNCIA

Eina de suport al ciutadà per a la utilització dels serveis d’urgències
“Entre un 30% i 35% de les urgències ateses als hospitals són inadequades i catalogades de baixa complexitat, la qual cosa afecta a la demora de l’atenció en els pacients amb riscos catalogats com a urgents.

L’objectiu general és dissenyar una aplicació (U24app) per a dispositius mòbils que racionalitzi els fluxos d’urgències i incrementi la satisfacció dels usuaris i participació activa.

El present projecte incideix en l’apoderament del ciutadà respecte al procés d’urgències, ofereix resultats més eficients per a nivells de complexitat baixos i millora la continuïtat assistencial i la resposta a l’atenció en pacients d’alta complexitat.”

All session by Càndid López

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES II

15:00h - 16:15h
Auditori Imagina
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!